QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun10 Ari 58' 31"
Moon26 Gem 48' 40"
Mercury14 Pis 18' 18"
Venus26 Tau 48' 12"
Mars00 Aqu 17' 19"
Jupiter24 Cap 18' 04"
Saturn00 Aqu 37' 36"
Uranus05 Tau 07' 21"
Neptune19 Pis 14' 30"
Pluto24 Cap 49' 59"
Chiron05 Ari 41' 38"
Lilith07 Ari 09' 45"
Node02 Can 43' 58" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
 
MoonQuincunxJupiter2.51
MoonQuincunxPluto1.98
 
 
VenusTrineJupiter2.50
VenusTrinePluto1.97
 
MarsConjunctionSaturn0.34
MarsQuincunxNode2.44
 
JupiterQuincunxMoon2.51
JupiterTrineVenus2.50
JupiterConjunctionPluto0.53
 
SaturnConjunctionMars0.34
SaturnQuincunxNode2.11
 
UranusSextileNode2.39
 
 
PlutoQuincunxMoon1.98
PlutoTrineVenus1.97
PlutoConjunctionJupiter0.53
 
ChironConjunctionLilith1.47
ChironSquareNode2.96
 
LilithConjunctionChiron1.47
 
NodeQuincunxMars2.44
NodeQuincunxSaturn2.11
NodeSextileUranus2.39
NodeSquareChiron2.96Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tuvifivs/public_html/xemtuvionline/xem/right_now.php on line 217


Xem tử vi online

Để xem các phần khác

Tuvi5s.com@gmail.com
Copyright by Tuvi5s.com

Website is running test