QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun06 Can 45' 48"
Moon29 Gem 44' 09"
Mercury17 Gem 47' 32"
Venus06 Gem 29' 43"
Mars25 Ari 12' 43"
Jupiter07 Ari 15' 09"
Saturn24 Aqu 48' 38" R
Uranus17 Tau 38' 22"
Neptune25 Pis 26' 33" R
Pluto27 Cap 51' 28" R
Chiron16 Ari 14' 27"
Lilith08 Can 17' 60"
Node21 Tau 49' 07" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunSquareJupiter0.49
SunConjunctionLilith1.54
 
MoonQuincunxPluto1.88
 
MercurySextileChiron1.55
 
VenusSextileJupiter0.76
 
MarsSextileSaturn0.40
MarsSquarePluto2.65
 
JupiterSquareSun0.49
JupiterSextileVenus0.76
JupiterSquareLilith1.05
 
SaturnSextileMars0.40
SaturnSquareNode2.99
 
 
NeptuneSextilePluto2.42
 
PlutoQuincunxMoon1.88
PlutoSquareMars2.65
PlutoSextileNeptune2.42
 
ChironSextileMercury1.55
 
LilithConjunctionSun1.54
LilithSquareJupiter1.05
 
NodeSquareSaturn2.99
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.