QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun06 Pis 10' 30"
Moon14 Vir 41' 25"
Mercury03 Pis 36' 18"
Venus10 Aqu 41' 06"
Mars09 Aqu 17' 13"
Jupiter10 Tau 32' 05"
Saturn09 Pis 20' 25"
Uranus19 Tau 27' 16"
Neptune26 Pis 34' 11"
Pluto01 Aqu 05' 22"
Chiron17 Ari 00' 20"
Lilith16 Vir 07' 28"
Node16 Ari 04' 19" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunConjunctionMercury2.57
 
MoonQuincunxChiron2.32
MoonConjunctionLilith1.43
MoonQuincunxNode1.38
 
MercuryConjunctionSun2.57
 
VenusConjunctionMars1.40
VenusSquareJupiter0.15
 
MarsConjunctionVenus1.40
MarsSquareJupiter1.25
 
JupiterSquareVenus0.15
JupiterSquareMars1.25
JupiterSextileSaturn1.19
 
SaturnSextileJupiter1.19
 
 
 
 
ChironQuincunxMoon2.32
ChironQuincunxLilith0.88
ChironConjunctionNode0.93
 
LilithConjunctionMoon1.43
LilithQuincunxChiron0.88
LilithQuincunxNode0.05
 
NodeQuincunxMoon1.38
NodeConjunctionChiron0.93
NodeQuincunxLilith0.05
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.