QUÁ CẢNH CÁC HÀNH TINH


Planet Longitude
Sun00 Aqu 42' 04"
Moon02 Vir 42' 54"
Mercury06 Aqu 35' 33" R
Venus12 Cap 35' 39" R
Mars27 Sag 17' 37"
Jupiter04 Pis 40' 58"
Saturn14 Aqu 09' 07"
Uranus10 Tau 49' 14"
Neptune21 Pis 06' 28"
Pluto26 Cap 35' 02"
Chiron08 Ari 54' 09"
Lilith20 Gem 39' 25"
Node29 Tau 36' 49" R
   

Planet Aspect Planet Orb
 
SunQuincunxMoon2.01
SunTrineNode1.09
 
MoonQuincunxSun2.01
MoonOppositionJupiter1.97
 
MercurySextileChiron2.31
 
VenusTrineUranus1.77
 
MarsQuincunxNode2.32
 
JupiterOppositionMoon1.97
 
 
UranusTrineVenus1.77
 
NeptuneSquareLilith0.45
 
 
ChironSextileMercury2.31
 
LilithSquareNeptune0.45
 
NodeTrineSun1.09
NodeQuincunxMars2.32
Index

TUVI5S.COM Giải mã những bí mật cuộc đời của Bạn.

Copyright © 2010 Tuvi5s.com All Rights Reserved - website running test

Xem Tử Vi Miễn Phí

Xem tử vi ngày sinh, nghề nghiệp, sức khỏe, tình duyên...

Giữ liên lạc với Tuvi5s.com

Hãy theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ sự kiện quan trọng.